Ga naar de inhoud

Subsidieregeling voor coöperaties

Lees hier meer over waarom we een minimumaantal PaneelDelers zoeken in bepaalde postcodegebieden.

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor onze zonnedaken maken we gebruik van de landelijke Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Die is speciaal bedoeld voor energiecoöperaties. Met die subsidie staat de minimumprijs per kilowattuur (kWh) over 15 jaar – de minimale levensduur van een zonnedak – vast. Die minimumprijs noemen we het SCE-tarief. De subsidie werkt in hoofdlijnen als volgt.

Wij verkopen onze opgewekte groene stroom aan een energieleverancier. In ons geval is dat om | nieuwe energie. Het geld dat we daarvoor krijgen, zijn dus belangrijke inkomsten voor onze coöperatie. Daarmee betalen we alle vaste lasten van de zonnedaken, en de aflossing en rente over de PaneelDelen. Met om | nieuwe energie hebben we prijsafspraken gemaakt: het tarief dat om | nieuwe energie ons biedt is variabel en volgt de marktprijs. Als de marktprijs voor groene stroom hoger ligt dan het SCE-tarief, dan krijgen wij dus dat hogere tarief voor onze stroom, en maken we geen gebruik van de subsidie. Als de marktprijs lager ligt dan het SCE-tarief, dan wordt de marktprijs met de subsidie verhoogd naar het SCE-tarief. We krijgen dus altijd minimaal het SCE-tarief voor onze stroom (dan laten we de situatie van een zeer lage marktprijs in dit geval even buiten beschouwing).

Omdat de energiemarkt op dit moment heel veranderlijk is, zijn we in alle berekeningen uitgegaan van het SCE-tarief als basis voor onze inkomsten. Dat geeft de meeste zekerheid voor de langere termijn en dus voor de coöperatie en iedereen die meedoet.

De SCE is bedoeld om burgers te stimuleren om samen duurzame energie op te wekken, in een energiecoöperatie (of VVE). Een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SCE, is dat er een bepaald minimumaantal deelnemers meedoet met een zonnedak. Die eis voorkomt dat, bijvoorbeeld, particulieren of commerciële bedrijven – organisaties zonder leden – gebruik kunnen maken van de SCE. Voor die mensen en bedrijven bestaan namelijk andere regelingen.

De SCE bepaalt hoeveel mensen er minimaal, uit de postcodebieden, mee moeten doen. Niet hoeveel PaneelDelen je moet kopen. Je kunt dus ook al meedoen met één PaneelDeel van € 25.

Woon je buiten de postcoderoos, dan kun je ook gewoon meedoen met de zonnedaken van Zon op Zuid. En dat vinden we fijn, want hoe meer Rotterdammers meefinancieren, hoe minder we hoeven te lenen van de bank. Meer informatie over PaneelDelen vind je hier.