Zon op Zuid is een project van Energie van Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Via onze website bieden wij diverse diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Zon op Zuid mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van Zon op Zuid bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals het deelnemen aan zonnedaken, het opvragen van informatie of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die Zon op Zuid kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres
– je bankrekeningnummer

Waarom heeft Zon op Zuid die gegevens nodig?

Zon op Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. Zon op Zuid kan bijvoorbeeld je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een dienst, zoals de aanmelding om mee te doen aan een zonnedak. Soms moeten we hiervoor nadere informatie bij je opvragen om een dienst goed te kunnen leveren. Ook kan Zon op Zuid mensen die hun gegevens op de website hebben achtergelaten benaderen over activiteiten. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt Zon op Zuid die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart Zon op Zuid gegevens?

Zon op Zuid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd.

Delen met anderen

Zon op Zuid verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. De Belastingdienst ontvangt bijvoorbeeld van Zon op Zuid een lijst van deelnemers aan een collectief zonneveld i.v.m. de Postcoderoos-regeling. Gegevens van deelnemers of inschrijvers worden doorgegeven aan de coöperatie die eigenaar is van het betreffende collectieve zonneveld. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van Zon op Zuid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zon op Zuid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zonopzuid.nl. Zon op Zuid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Zon op Zuid neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zon op Zuid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

In geval er toch iets mis gaat, hanteert Zon op Zuid het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zon op Zuid verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Zon op Zuid op via info@zonopzuid.nl. Zonopzuid.nl is een website van Zon op Zuid.

Onze overige gegevens:
E-mailadres: info@zonopzuid.nl